Rury ze szwem

Rury ze szwem powstają przez zaginanie blach lub taśm stalowych prowadzone w temperaturze niższej niż temperatura rekrystalizacji. W ten sposób można otrzymać stalowe rury ze szwem wzdłużnym bądź spiralnym. Temperatura rekrystalizacji stali wynosi od 400 do 700°C. Zaletą tej metody jest możliwość tworzenia rur o cieńszych ściankach i mniejszych przekrojach niż w przypadku rur otrzymywanych innymi metodami. Zwykle proces walcowania na zimno rozpoczyna się od kształtowania tzw. rury szczelinowej, tj. zawiniętego arkusza blachy lub taśmy, którego brzegi schodzą się ze sobą, lecz nie są trwale połączone. Kolejnym etapem jest łączenie ze sobą brzegów przeprowadzane zwykle przy pomocy zgrzewania prądem o wysokiej częstotliwości HF bądź spawanie łukiem krytym SAW lub w osłonie gazu obojętnego TIG. Po wykonaniu spoiny rura jest rozgrzewana i wykańczana.


Łączenie krawędzi w rurach szwowych, zimnowalcowanych

Stalowe rury ze szwem gięte na zimno są wykonywane przez łączenie krawędzi walcowanego arkusza stali. Końce mogą być ze sobą spawane lub zgrzewane na styk, gdy krańce arkusza stykają się ze sobą lub na zakładkę, wtedy gdy na siebie zachodzą. Jest też możliwość spawania spiralnego, w sytuacji, gdy taśma lub blacha jest walcowana ukośnie w stosunku do osi formowanej wstęgi. Dzięki doborowi odpowiedniej techniki łączenia powstają rury ze szwem wzdłużnym lub rury ze szwem spiralnym, które z uwagi na różne właściwości stosuje się w różnych branżach i typach instalacji.


Rury stalowe ze szwem wzdłużnym lub spiralnym z atestem hutniczym

Podobnie jak rury gorącowalcowane również rury ze szwem posiadają atest hutniczy 3.1 lub 3.2 według normy EN 10204. Atest hutniczy jest dokumentem, który poświadcza, że dostarczamy Klientowi wyroby zgodne z wymaganiami, jakie zawarł w zamówieniu. Poświadczenie potwierdzają stosowne badania wytrzymałościowe dostarczanych produktów. Certyfikat odbioru według normy europejskiej 10204 może wystawić jedynie producent dostarczanych materiałów po uprzednim przeprowadzeniu testów i analiz. Dokument podpisuje upoważniony przedstawiciel kontroli producenta. Przy czym nie jest on w żaden sposób powiązany z działem produkcyjnym zakładu.

Dzięki atestowi mogą mieć Państwo pewność, że zakupione wyroby ze stali są odpowiedniej jakości, wykonano je zgodnie z procedurami oraz obowiązującymi normami. Atest, czyli świadectwo odbioru zawiera wyniki kontroli odbiorczej stosowanych, jeszcze nieprzetworzonych surowców, z którymi mogą się Państwo zapoznać.