Rury ze szwem

Rury zimnowalcowane powstają przez zaginanie blach lub taśm stalowych prowadzone w temperaturze niższej niż temperatura rekrystalizacji. Zaletę tej metody jest możliwość tworzenia rur o cieńszych ściankach i mniejszych przekrojach. Zwykle proces walcowania na zimno rozpoczyna się od kształtowania tzw. rury szczelinowej, tj. zawiniętego arkusza blachy lub taśmy, którego brzegi schodzą się ze sobą, lecz nie są trwale połączone. Kolejnym etapem jest łączenie ze sobą brzegów przeprowadzane zwykle przy pomocy zgrzewania prądem o wysokiej częstotliwości HF bądź spawanie łukiem krytym SAW lub w osłonie gazu obojętnego TIG. Po wykonaniu spoiny rura jest rozgrzewana i wykańczana.

Rury szwowe są wykonywane przez łączenie krawędzi walcowanego arkusza stali. Końce mogą być ze sobą spawane lub zgrzewane na styk, gdy krańce arkusza stykają się ze sobą; lub na zakładkę, wtedy gdy na siebie zachodzą. Jest też możliwość spawania spiralnego, w sytuacji gdy taśma lub blacha jest walcowana ukośnie w stosunku do osi formowanej wstęgi.