Rury stalowe okrągłe

okrągłe stalowe rury

Trudno wyobrazić sobie dziedzinę gospodarki, w której nie byłyby wykorzystywane rury stalowe. Wykorzystuje się je bowiem zarówno jako sposób do transportowania mediów w stanie ciekłym lub gazowym oraz jako rodzaj niezwykle wytrzymałego kształtownika konstrukcyjnego, jak i jako specjalistyczne narzędzie. Rura o kształcie wydrążonego walca pojawiła się po raz pierwszy w rurociągach służących do oświetlania Londynu za pomocą gazu w 1815 roku. Od tego czasu konstrukcje stalowych rur systematycznie udoskonalano.

Obecnie rury ze stali uzyskują wysokie parametry wytrzymałościowe – są odporne na rozciąganie i ściskanie. Ponadto można je pokryć powłoką ochronną, która zabezpieczy rurę przed działaniem niekorzystnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki temu w rurach można umieszczać różne media. To powoduje, że rury ze stali znajdują zastosowanie w wielu obszarach m.in. w przemyśle, energetyce czy budownictwie.


Obszary zastosowań rur stalowych

Rury stalowe są rodzajem profili zamkniętych. Jedno z najstarszych zastosowań rur ze stali to używanie ich jako przewodów do przesyłania cieczy. Począwszy od najczęstszego sposobu eksploatacji, jakim są wodociągi miejskie i przemysłowe, po zastosowanie w przemyśle, do chłodzenia procesów chemicznych, aż po rurociągi przewodzące ropę naftową.

Ze względu na swoje właściwości rury stalowe są stosowane jako przewodnik przemieszczania się gazów – zarówno w zastosowaniu codziennym, jak w przypadku gazu ziemnego czy LPG, jak i przemysłowym czy w energetyce (para wodna, azot). Rury stalowe są również często wykorzystywane w konstrukcjach maszyn oraz urządzeń, najczęściej w charakterze struktur nośnych.

Rury okrągłe ze stali znajdują zastosowanie zarówno w konstrukcjach budowlanych, jak i w lotnictwie czy motoryzacji. Stanowią też świetny półprodukt do produkcji łożysk. Z uwagi na przekrój optymalny dla przepływu cieczy oraz zdolności przekazywania temperatury, rury stalowe znajdują zastosowanie jako wymienniki ciepła w urządzeniach grzewczych i chłodniczych. Stosuje się je również w przemyśle wydobywczym, zarówno jako elementy konstrukcyjne, przewody, jak i sprzęt do wykonywania różnego rodzaju wierceń.

 

Rodzaje rur stalowych: gorącowalcowane, zimnowalcowane, ciągnione

Rodzaje rur stalowych mogą być wyodrębnione na podstawie bardzo dużej ilości różnych kryteriów. Istnieje wiele ich odmian, różniących się specyfiką użytego do ich produkcji stopu, rodzajem wykończenia, np. użytych powłok oraz możliwym zastosowaniem. Najczęściej stosowanym rozróżnieniem jest technologia produkcji oraz sposób zapewnienia ciągłości struktury. W przypadku metody wytwarzania rury można podzielić na gorącowalcowane, zimnowalcowane lub ciągnione. Biorąc pod uwagę sposób zapewnienia ciągłości struktury, można wyodrębnić rury szwowe.

Walcowanie rur jest przypuszczalnie nieco bardziej znanym procesem technologicznym niż proces produkcji rur ciągnionych. Rury ciągnione są wytwarzane przez zmniejszanie średnicy rur gorącowalcowanych, przeprowadzane na zimno. Rura jest przeciągana przez specjalnie przygotowaną matrycę, tzw. ciągadło. Za sprawą wymuszonego odkształcenia plastycznego jest możliwa zmiana grubości ścianek lub przekroju rury, a także obu tych parametrów.

 

Rury stalowe w technologiach bezwykopowych

Rury stalowe doskonale sprawdzają się jako element technologii bezwykopowych. Wykorzystuje się je do budowy oraz odnowy sieci usytuowanych w obszarach o dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego takich jak centra miast. Dzięki stosowaniu rur o odpowiedniej konstrukcji i własnościach materiałowych możliwe jest prowadzenie instalacji i modernizacji infrastruktury podziemnej bez konieczności wykonywania tradycyjnych wykopów ziemnych.

Atutem rur stalowych jest ich sztywna i zarazem sprężysta konstrukcja. Dzięki tej właściwości rury są odporne na uszkodzenie spójności na skutek działania sił zewnętrznych. Poza wytrzymałością na zniszczenie warto wziąć pod uwagę własności fizyczne i mechaniczne rur, jak też własności cieplne, chemiczne i elektryczne. Rury stalowe o średnicach nawet do 3000 mm stosuje się do standardowych metod przeciskowych i do przewiertów teleskopowych. Rury wykonane ze stali niestopowych i niskostopowych są używane np. do budowy ciśnieniowych sieci podziemnych.