Rury stalowe okrągłe

okrągłe stalowe ruryTrudno wyobrazić sobie dziedzinę gospodarki, w której nie byłyby wykorzystywane rury stalowe. Wykorzystuje się je bowiem zarówno jako sposób do transportowania mediów w stanie ciekłym lub gazowym, oraz jako rodzaj niezwykle wytrzymałego kształtownika konstrukcyjnego i specjalistycznego narzędzia.

 

Obszary zastosowań rur stalowych

Jedno z najstarszych zastosowań rur ze stali to używanie ich jako przewodów do przesyłania cieczy, począwszy od najczęstszego sposobu eksploatacji jakim są wodociągi miejskie i przemysłowe, po zastosowanie w przemyśle, do chłodzenia procesów chemicznych, aż po rurociągi przewodzące ropę naftową.

Ze względu na swoje właściwości rury stalowe znajdują wykorzystanie jako przewodnik przemieszczania się gazów – zarówno w zastosowaniu codziennym, jak w przypadku gazu ziemnego czy LPG, jak i przemysłowym czy w energetyce (para wodna, azot). Rury stalowe są również często wykorzystywane w konstrukcjach maszyn oraz urządzeń, najczęściej w charakterze struktur nośnych.

Rury okrągłe ze stali znajdują zastosowanie zarówno w konstrukcjach budowlanych, jak i w lotnictwie czy motoryzacji. Stanowią też świetny półprodukt do produkcji łożysk. Z uwagi na przekrój optymalny dla przepływu cieczy oraz zdolności przekazywania temperatury, rury stalowe znajdują zastosowanie jako wymienniki ciepła w urządzeniach grzewczych i chłodniczych. Stosuje się je również w przemyśle wydobywczym, zarówno jako elementy konstrukcyjne, przewody, jak i sprzęt do wykonywania różnego rodzaju wierceń.

 

Rodzaje rur stalowych

Rodzaje rur stalowych mogą być wyodrębnione na podstawie bardzo dużej ilości różnych kryteriów. Istnieje wiele ich odmian, różniących się specyfiką użytego do ich produkcji stopu, rodzajem wykończenia, np. użytych powłok oraz możliwym zastosowaniem. Rury stalowe są rodzajem profili zamkniętych. Najczęściej stosowanym rozróżnieniem jest technologia produkcji oraz sposób zapewnienia ciągłości struktury. W przypadku metody wytwarzania rury można podzielić na gorącowalcowane, zimnowalcowane lub ciągnione. Biorąc pod uwagę sposób zapewnienia ciągłości struktury, można wyodrębnić rury szwowe i bezszwowe.

 

Rury gorącowalcowane

Rury gorącowalcowane powstają przez rozgrzanie materiału stalowego do temperatury przewyższającej temperaturę rekrystalizacji. Umożliwia to odtworzenie struktury wewnętrznej metalu oraz przywrócenie mu takich właściwości, jakie miał przed poddaniem go odkształceniom plastycznym. W większości przypadków proces walcowania na gorąco zaczyna się od wstępnej kalibracji rozgrzanego elementu. Następnie w materiale osadza się trzpień zapewniający odpowiednią średnicę przekroju, po czym przechodzą one przez kolejne zespoły klatek walcowniczych. Osadzone w nich walce umieszczone pod różnymi kątami nadają kształt walcowanej rurze. Materiał podczas walcowania jest w nich stopniowo wydłużany, podczas tego procesu zmniejsza się więc jego grubość. Metody walcowania na gorąco umożliwiają produkcję rur bezszwowych.

 

Rury zimnowalcowane

Rury zimnowalcowane powstają przez zaginanie blach lub taśm stalowych prowadzone w temperaturze niższej niż temperatura rekrystalizacji. Zaletę tej metody jest możliwość tworzenia rur o cieńszych ściankach i mniejszych przekrojach. Zwykle proces walcowania na zimno rozpoczyna się od kształtowania tzw. rury szczelinowej, tj. zawiniętego arkusza blachy lub taśmy, którego brzegi schodzą się ze sobą, lecz nie są trwale połączone. Kolejnym etapem jest łączenie ze sobą brzegów przeprowadzane zwykle przy pomocy zgrzewania prądem o wysokiej częstotliwości HF bądź spawanie łukiem krytym SAW lub w osłonie gazu obojętnego TIG. Po wykonaniu spoiny rura jest rozgrzewana i wykańczana.

 

Rury ciągnione

Rury ciągnione są wytwarzane przez zmniejszanie średnicy rur gorącowalcowanych, przeprowadzane na zimno. Rura jest przeciągana przez specjalnie przygotowaną matrycę, tzw. ciągadło. Za sprawą wymuszonego odkształcenia plastycznego jest możliwa zmiana grubości ścianek lub przekroju rury, a także obu tych parametrów.

 

Rury szwowe

Rury szwowe są wykonywane przez łączenie krawędzi walcowanego arkusza stali. Końce mogą być ze sobą spawane lub zgrzewane na styk, gdy krańce arkusza stykają się ze sobą; lub na zakładkę, wtedy gdy na siebie zachodzą. Jest też możliwość spawania spiralnego, w sytuacji gdy taśma lub blacha jest walcowana ukośnie w stosunku do osi formowanej wstęgi.

 

Rury bezszwowe

Rury bezszwowe powstają z jednolitego elementu stalowego, w którym jest wykonywany otwór, a grubość ścianek jest zmniejszana dzięki procesowi walcowania. Ze względu na użycie jednolitego bloku stali i stosowanie wysokiej temperatury struktura materiału nie zostaje naruszona, a zatem większa jest jego wytrzymałość.

 

Oferta rur szwowych oraz bezszwowych dostępnych w firmie Lebal

Oferta rur szwowych oraz bezszwowych dostępnych w firmie Lebal obejmuje:

Rury bez szwu

Rury bez szwu walcowane na gorąco są wykonane według normy EN 10210 EN 10210, EN 10297, EN 10216.

Na naszych magazynach posiadamy rury bez szwu konstrukcyjne w gatunkach S355J2H, S355NH, E355N i P355NH certyfikowane atestem hutniczym 3.1 według normy EN 10204.
Na życzenie klienta dostarczamy rury bez szwu przewodowe w gatunkach P235TR1 i P235TR2.

Zakres dostępnych średnic:

 • 13,5 – 660 mm
 • średnice specjalne na zamówienie

Zakres dostępnych grubości ścianek:

 • 2 – 100 mm

Zakres dostępnych długości:

 • długości handlowe 5 – 12 m
 • długości specjalne na zamówienie
 • możliwość cięcia na długość ścisłą

 

Rury ze szwem

Rury ze szwem gięte na zimno są wykonane według normy EN 10219
Rury ze szwem walcowane na gorąco są wykonane według normy EN 10210.
Na naszych magazynach posiadamy rury ze szwem w gatunkach S235JRH i S355J2H certyfikowane atestem hutniczym 3.1 według normy EN 10204.

Zakres dostępnych średnic:

 • 21,3 – 660 mm
 • średnice specjalne na zamówienie

Zakres dostępnych grubości ścianek:

 • 2 – 20 mm

Zakres dostępnych długości:

 • długości handlowe 6 m lub 12 m
 • długości specjalne na zamówienie
 • możliwość cięcia na długość ścisłą

 

Rury precyzyjne bez szwu walcowane na zimno

Rury precyzyjne bez szwu walcowane na zimno wykonane według normy EN 10305-1.

Na naszych magazynach posiadamy rury w gatunkach E235 i E355 (+N – wyżarzone, normalizowane w atmosferze ochronnej).

Zakres dostępnych średnic:

 • 4 – 120 mm
 • średnice specjalne na zamówienie

Zakres dostępnych grubości ścianek:

 • 1 mm – 11 mm

Standardowe długości:

 • 6000-6200 mm
 • długości specjalne na zamówienie
 • TEst