Rury bez szwu

Rury gorącowalcowane bez szwu powstają przez rozgrzanie materiału stalowego do temperatury przewyższającej temperaturę rekrystalizacji. Umożliwia to odtworzenie struktury wewnętrznej metalu oraz przywrócenie mu takich właściwości, jakie miał przed poddaniem go odkształceniom plastycznym. W większości przypadków proces walcowania na gorąco zaczyna się od wstępnej kalibracji rozgrzanego elementu. Następnie w materiale osadza się trzpień zapewniający odpowiednią średnicę przekroju, po czym przechodzą one przez kolejne zespoły klatek walcowniczych. Osadzone w nich walce umieszczone pod różnymi kątami nadają kształt walcowanej rurze. Materiał podczas walcowania jest w nich stopniowo wydłużany, podczas tego procesu zmniejsza się więc jego grubość. Metody walcowania na gorąco umożliwiają produkcję rur bezszwowych.

Rury bezszwowe powstają z jednolitego elementu stalowego, w którym jest wykonywany otwór, a grubość ścianek jest zmniejszana dzięki procesowi walcowania. Ze względu na użycie jednolitego bloku stali i stosowanie wysokiej temperatury struktura materiału nie zostaje naruszona, a zatem większa jest jego wytrzymałość.