Profile zimnogięte

Profile zimnogięte powstają przez zaginanie pasów blachy stalowej na giętarkach rolkowych i łączeniu jej końców ze sobą w taki sposób, by powstała zamknięta struktura o przekroju prostokątnym, zwykle przy pomocy zgrzewania. Profile powstające przy tej metodzie produkcji charakteryzują się większą wytrzymałością przy takiej samej masie elementu. Profile zimnogięte mogą być produkowane z cieńszymi ściankami, niż w przypadku profili walcowanych na gorąco.