Profile stalowe

stalowe profile zamknięte

 

Profile stalowe znajdują zastosowanie jako materiał konstrukcyjny zarówno w budownictwie, jak i przy produkcji maszyn oraz urządzeń. Kształtowniki stalowe mogą być również stosowane jako materiał na wsporniki. Branża budowlana wykorzystuje elementy spawane ze stali do zabudowy konstrukcji przestrzennych – filarów, części stropów, ścian, dachów lub schodów, a także jako wzmocnienie struktury budowli. Profile ze stali znajdują także szerokie zastosowanie jako elementy wszelkich instalacji, pełniąc kluczową funkcję elementów obudów czy mocowań.

W procesie produkcji maszyn oraz urządzeń stalowe elementy stosuje się jako ramy lub systemy mocowań różnych części urządzenia. Elementy spawane lub łączone, o różnych przekrojach oraz wymiarach, znajdują się praktycznie w każdej maszynie lub urządzeniu, niezależnie czy mówimy o szkielecie pociągu, ramieniu przenośnika przemieszczającego produkty na linii produkcyjnej, czy też o wzmocnieniach skrzyń ładunkowych do samochodów ciężarowych.

 

Zalety profili ze stali

Popularność zastosowania profili stalowych wynika z korzyści, jakie dają ich właściwości. Za sprawą zagięcia płaskiego elementu stalowego w bardziej złożony kształt zmieniają się znacząco jego parametry wytrzymałościowe. Profil stalowy mimo takiej samej grubości ścianek co zwykły płaskownik (czyli fragment o przekroju prostokąta o dużej szerokości w stosunku do długości) ma dużo większą wytrzymałość na działanie sił zewnętrznych. Dla uzyskania takich samych parametrów pełny element o przekroju prostokątnym musiałby mieć znacznie większą masę. Największą zaletą profili gorącowalcowanych i giętych na zimno jest więc zapewnianie dużej wytrzymałości przy stosunkowo niewielkiej masie własnej.

 

Zagrożenia dla zdrowia podczas spawania elementów

Niewłaściwe organizacja pracy podczas spawania elementów niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa prac oraz dla zdrowia operatora. Spawanie elementów konstrukcyjnych pokrytych preparatami na bazie cynku lub wykonanych ze stali nierdzewnej powoduje emisję zanieczyszczeń w powietrze. Ekspozycja na dym spawalniczy, pyły i gazy może spowodować gorączkę metaliczną, choroby płuc (pylicę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) i nowotwory.

Największe zagrożenie dla zdrowia wywołuje uwalnianie się czynników kancerogennych w postaci chromu kadmu i niklu. Najwyższe stężenie tych substancji odnotowuje się podczas spawania stali nierdzewnych metodą MAG drutami proszkowymi, elektrodami otulonymi oraz za pomocą drutów litych w osłonie gazów. Badania medyczne opublikowane przez Scandinavian Journal of Social Medicine dowodzą, że płuca osób zajmujących się zawodowo spawaniem są o 10 - 15 lat fizjologicznie starsze niż płuca osób niezajmujących się tego typu pracami.


Jakie środki ostrożności należy zachować przy spawaniu kształtowników stalowych?

Wysoka toksyczność powstających w trakcie spawania dymów spawalniczych oraz ich znaczna emisja powoduje, że konieczne jest zachowanie środków ostrożności w trakcie spawania profili zamkniętych czy też innych elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali. Bezpieczne łączenie profili zimnogiętych za pomocą spawu wymaga zapewnienia optymalnych warunków technologicznych i materiałowych. W tym celu operator urządzenia powinien zaopatrzyć się w specjalistyczne akcesoria ochronne takie jak gogle spawalnicze lub przyłbica, które ochronią twarz. Wskazane jest również stosowanie maski ochronnej z filtrami w celu zapobiegania schorzeniom układu oddechowego.