Certyfikacja niezależnych instytucji odbiorowych

Dzięki współpracy z DNV (Det Norske Veritas) istnieje możliwość sprawdzenia zakupionego towaru i uzyskania atestu 3.2 wystawionego przez niezależną jednostkę certyfikującą. W całym procesie uczestniczy akredytowany inspektor. Usługa jest wyceniana indywidualnie w zależności od ilości badanych wytopów stali.

Certyfikacja