Badania własności mechanicznych i analizy chemiczne

Specjalnie na potrzeby klientów współpracujemy z akredytowanym Centrum Badawczo – Rozwojowym, które sprawdza właściwości mechaniczne oraz chemiczne naszych materiałów. Dzięki tym badaniom mogą Państwo dodatkowo potwierdzić właściwości mechaniczne i chemiczne zakupionych produktów.

 

Rodzaje wykonywanych badań:

  • Próba udarności
  • Próba rozciągania
  • Badanie składu chemicznego

Zakres badań:

  • Udarność metali i ich stopów.

Zakres: KV2; KU2

Początkowa energia młota: 300 J

Temperatura badania: (23±5) °C; temperatura obniżona do -40 °C

Próba udarności sposobem Charpy’ego

  • Własności mechaniczne metali i ich stopów:

Zakres: siła do 250 kN

Umowna granica plastyczności Rp

Wyraźna granica plastyczności Re

Wytrzymałość na rozciąganie Rm

Wydłużanie

Przewężenie Z

 

  • Zawartość pierwiastków w stali metoda spektometrii emisyjnej.

Zakres:

C (0,02 – 1,5) %
Si (0,02 – 1,4) %
Mn (0,02 – 2,2) %
P (0,006 – 0,07) %
S (0,007 – 0,22) %
Cr (0,03 – 28,0) %
B (0,003 – 0,01) %
Cu (0,03 – 0,6) %

W (0,01 – 1,3) %
Ni (0,08 - 32,0) %
Co (0,006 - 0,4) %
Mo (0,01 - 2,6) %
V (0,004 - 0,8) %
Ti (0,003 – 1,4) %
Al (0,01 – 0,1) %

Badania