pracownik na hali przemysłowej

O nas

 Od początku istnienia naszym priorytetem było dbanie o środowisko i takiej postawy oczekujemy od potencjalnych współpracowników. Dlatego nasza kadra pracownicza posiada certyfikaty dotyczące głównie ochrony środowiska naturalnego:

Spółka Lebal wprowadziła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. W roku 2015 uzyskała poświadczenie jednostki certyfikujace DQS Polska Sp. z o.o. na stosowanie Zintegrowango Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 i Środowiskowego wg ISO 14001. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczania ilości powstających odpadów. Racjonalne użytkowanie mediów. Uruchamianie zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych przy wykorzystaniu nowych dostępnych technik (BAT). Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

W najbliższym czasie planujemy rozwój handlu wyrobami hutniczymi, zwiększenie obszaru placu składowego, rozbudowę hal produkcyjnych oraz zakup nowego sprzętu. Pragniemy rozbudować działalność nie obniżając jakość naszych wyrobów. A jednocześnie próbujemy zwiększyć zadowolenie klientów i zatroszczyć się o rozwój świadomości lokalnego rynku obejmujący ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy!