Stopnie zanieczyszczenia złomu stalowego

Możliwość ponownego przetwarzania wybranych materiałów jest dobrym sposobem na zadbanie o środowisko naturalne. W przypadku różnego typu złomu jest to także metoda na podreperowanie domowego budżetu i przyczynienie się do lepszego wykorzystania surowców już znajdujących się w obiegu. Warto jednak pamiętać, że dostarczając złom stalowy do skupu, konieczne jest zadbanie o jego oczyszczenie. Dlaczego jest to ważne? I jakie stopnie zanieczyszczenia złomu stalowego wyróżniamy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

złom

 

Złom stalowy - co warto wiedzieć?

Materiały przyjmowane na skupie jako złom stalowy, mogą przybierać różną formę. W naszym punkcie współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i klientami biznesowymi, odbierając m.in. odpady poprodukcyjne pochodzące z zakładów obróbki metali, a także złom w postaci fragmentów lub całych elementów (profile stalowe, blachy czy wszelkiego rodzaju konstrukcje). Odbieramy także wióry, które powstają przy cięciu stali i produkcji części metalowych. 

Jako firma z doświadczeniem mamy świadomość, że wszystkie te produkty różnią się parametrami. Właśnie dlatego dla każdej grupy obowiązuje inna cena kupna i sprzedaży (odmienna dla np. złomu żeliwa wsadowego i niewsadowego, złomu żeliwnego do przerobu, złomu stalowego niewsadowego, złomu stalowego cienkiego, złomu stalowego grubego, wiórów, puszek aluminiowych, czy tzw. poprodukcji grubej i cienkiej). Każdy z tych materiałów musi jednak spełniać wymagania dotyczące czystości, a przede wszystkim obecności materiałów niebędących metalami. O jakie wytyczne chodzi? 

 

Jakie standardy powinien spełniać złom stalowy?

Złom stalowy powinien być dostarczony w czystej postaci, co oznacza, że nie może zawierać zanieczyszczeń i substancji niebezpiecznych, w tym ocynku i rtęci, która mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Takie substancje są oczywiście także szkodliwe dla środowiska naturalnego. 

Na potrzeby oceny poszczególnych klas złomu stalowego została ustanowiona specjalna procedura. Klasyfikacja ta opiera się na ocenie jakościowej w rozbiciu na poszczególne gatunki i klasy czystości:

  • klasa 6100, czyli wyselekcjonowany, jednorodny złom, który nie zawiera elementów pochodzących z maszyn budowlanych i ich konstrukcji,
  • klasa 6200, czyli złom stalowy kawałkowy bez powłok emaliowanych i lakierowanych, a także bez ocynku i żeliwa,
  • klasa 6300, czyli złom stalowy kawałkowy, bez powłok z emalii, farb, bez ocynku i żeliwa,
  • klasa 6400, czyli złom stalowy stary, cięty, w którym dopuszcza się rury, blachy, elementy konstrukcyjne, ale oczyszczone z ziem i gruzu oraz zanieczyszczeń powstałych przy cięciu; dodatkowo złom nie może zawierać części złomowanych aut, urządzeń elektrycznych i ich części, dalej Cu, Sn, Pb oraz ich stopów, ani ocynku; niedopuszczalne są także wióry z obróbki metali, zendra i zanieczyszczenia niemetaliczne takie jak guma, tworzywa sztuczne, drewno, beton i gruz.