Od czego zależy klasyfikacja złomu i jaki ma wpływ na ceny?

Złom często kojarzy się z bliżej nieokreśloną masą pogiętych i nieprzydatnych przedmiotów z trudnego do ustalenia metalu. Firmy zajmujące się przechowywaniem i przetwarzaniem tego rodzaju odpadków rozróżniają jednak rodzaje złomu według szeregu kryteriów. Inną wartość będą przedstawiać wstęgi i kręgi pozostałe po cięciu blachy, a inną walcowane z jednego kawałka szyny czy stalowe belki uzyskane podczas demontażu. Od czego zależy odpowiednia klasyfikacja złomu i jaki wpływ ma na jego ceny?

Na jakie typy dzieli się złom?

Odpady metalowe dzielą się na dwie główne kategorie: złom wsadowy, oznaczany literą W i niewsadowy, oznaczany literą N. Co to właściwie oznacza i czy skup złomu może je przyjąć?

Złomem wsadowym określamy taki odpad, który w procesach metalurgicznych może być przygotowany do dalszego użycia. Zaklasyfikowanie surowca jako W wymaga określenia składu chemicznego zdawanego metalu. By uznać złom za wsadowy, ważne jest także sprawdzenie, czy jego zanieczyszczenie mieści się w dopuszczalnej normie oraz opisanie jego postaci, wymiarów i masy te określone są zwykle przez końcowego odbiorcę materiału. Dopiero taki, precyzyjnie zbadany i opisany produkt nadaje się do bezpiecznego wykorzystania jako wsad w procesie wytapiania stali. To wartościowy surowiec, którego ceny sprzedaży są zwykle atrakcyjne.

Złom niewsadowy to produkt, który nie spełnia określonych powyżej norm i nie jest gotowy do bezpośredniego użycia. By móc bezpiecznie wykorzystać go w charakterze wsadu do pieca hutniczego, musi zostać poddany obróbce mechanicznej celem dostosowania wymiarów lub obróbce termicznej, aby usunąć zanieczyszczenia. Złom niewsadowy wymaga większego nakładu pracy i kosztów, by przygotować go do przetworzenia w procesie stalowniczym, a co za tym idzie – jego wycena w skupie będzie niższa.

Poza tym głównym i  z perspektywy prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem i wytapianiem metali najważniejszym rozróżnieniem kategorii złomu, dzieli się on na mniejsze, zwykle określane numerami grupy. Co dosyć oczywiste, skup będzie bardziej zainteresowany zakupem złomu wsadowego, czyli gotowego do bezpośredniego wykorzystania go w procesie stalowniczym, niż materiałem nieprzygotowanym do dalszej obróbki i wymagającym pracy. Zarobić jednak można na obu rodzajach złomu stalowego i żeliwnego.