Jakie warunki musi spełnić złomowisko, by działać legalnie?

Punkty skupu złomu mogą stać się intratnym biznesem, niemniej jednak rozpoczęcie tego rodzaju działalności wymaga spełnienia określonych warunków. Legalne działanie złomowisk uzależnione jest od posiadania specjalnych pozwoleń oraz licencji. Nie wszyscy mogą i nie wszędzie można więc prowadzić złomowisko. Na rynku nie brakuje jednak niezarejestrowanych działalności, których właściciele mogą narażać klientów na straty finansowe. Jakie warunki musi zatem spełniać złomowisko, by działać legalnie i jak sprawdzić, czy dany punkt skupu złomu funkcjonuje zgodnie z prawem? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, co definiuje legalną działalność złomowisk.

Na jakich zasadach działają legalne punkty skupu złomu?

Każda osoba, która chce prowadzić złomowisko, musi uzyskać stosowne pozwolenie na tego rodzaju działalność. Po pierwsze kluczowe znaczenie ma wybór miejsca przeznaczonego na punkt skupu złomu. W tym celu należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego.  Jeśli dany teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkalną, nie ma co liczyć na uzyskanie zezwolenia. Taka zgoda może być jedynie wydana w przypadku, gdy przestrzeń jest uwzględniona jako obszar, który może zostać zagospodarowany pod działalność przemysłową bądź usługową. W dalszej kolejności przyszły przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie od władz lokalnych na prowadzenie tego rodzaju działalności. Jest to tzw. decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Uzyskanie jej może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Po otrzymaniu zezwolenia należy zarejestrować swoją działalność. Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów. Można je otrzymać po złożeniu stosownego wniosku do starostwa lub urzędu miasta. Warto przy tym pamiętać, że skupowany złom mogą przewozić wyłącznie kierowcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Co więcej, po uzyskaniu zezwoleń należy odpowiednio zabezpieczyć teren złomowiska. Obszar punktu skupu musi być ogrodzony, a złom musi być przechowywany w wydzielonych miejscach w sposób niepowodujący zagrożenia dla pracowników i klientów. Ważne jest również wydzielenie przestrzeni na pomieszczenie socjalne i biuro. Każde legalnie działające złomowisko musi być także wyposażone w wagę.

Jak sprawdzić, czy dane złomowisko działa zgodnie z prawem?

Jeśli złomowisko jest prowadzone zgodnie z prawem, a otwarcie tego rodzaju działalności nastąpiło w drodze uzyskania stosownych pozwoleń, klienci punktów skupu mają prawo żądać okazania takich dokumentów w razie wątpliwości co do legalnego działania. Ponadto legalne złomowiska wyróżniają się tym, iż każda transakcja wiąże się z wystawieniem odpowiedniego zaświadczenia. Innym sposobem, który pozwala zweryfikować prowadzenie działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami, jest sprawdzenie dokumentacji, która określa rodzaj przyjmowanego złomu na podstawie wydanych decyzji środowiskowych, w których wymienione są kody odpadów przyznane danej lokalizacji.