Jakie są różnice między złomem stalowym wsadowym, a niewsadowym?

Złom może być rozróżniany pod względem wielu rozmaitych kryteriów. Podziały te bardzo często odzwierciedlają wartość takich przedmiotów, a co za tym idzie, także cenę ich skupu. Warto więc poznać podstawową klasyfikację, która ma niemałe znaczenie na złomowiskach. Mowa tu oczywiście przede wszystkim o złomie wsadowym i niewsadowym.

Czym jest złom wsadowy i niewsadowy?

Oba te rodzaje dotyczą złomu stalowego, jednak w rzeczywistości nieco się różnią. Jak wiadomo, większość przedmiotów trafiających na złomowisko jest poddawanych różnorodnym procesom recyklingowym. Chodzi tu między innymi o przetwarzanie w piecach hutniczych, które łączy się bezpośrednio z omawianą klasyfikacją. Prowadząc skup złomu w Poznaniu, na co dzień spotykamy się z obydwoma rodzajami.

Złom wsadowy jest w zasadzie gotowy do użycia w procesie stalowniczym. Oznacza to, że może być bezpośrednio umieszczony w piecu hutniczym bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności. Jak można się domyślać, jest on bardzo pożądany na rynku skupu złomu. Aby dany złom został uznany za wsadowy, musi jednak charakteryzować się kilkoma istotnymi cechami, a mianowicie:

  • waga do 200 kilogramów,
  • niski lub znikomy stopień zanieczyszczenia,
  • grubość minimum 4 milimetrów.

Złom niewsadowy nie nadaje się do obróbki w piecu hutniczym, a więc jest zupełnym przeciwieństwem złomu wsadowego. Nie jest jednak tak, że nie może być poddany recyklingowi w ogóle. Konieczne jest jednak jego wcześniejsze przetworzenie mechaniczne oraz termiczne, aby mógł być umieszczony w piecu. Najprościej mówiąc, jego parametry muszą zostać jak najbardziej zbliżone do cech charakterystycznych złomu wsadowego. Z tego powodu ma on niższą wartość, przez co jednocześnie jest mniej pożądany na skupach.

Na naszym skupie przyjmujemy zarówno złom wsadowy, jak i niewsadowy. W obu przypadkach oferujemy atrakcyjny cennik, który jest dostosowany do dynamiki rynku. Zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu.