Jakie przepisy regulują obrót złomem stalowym i żeliwnym?

Obrót złomem stalowym i żeliwnym to bardzo prężna branża, która regulowana jest stosownymi przepisami. Dzięki temu jednak cały proces zyskuje na jakości.

Czym jest złom stalowy i żeliwny?

Zanim poznamy przepisy regulujące obrót złomem stalowym i żeliwnym, warto poznać charakterystykę obu grup. Złom stalowy Poznań – można tu oddać ten, który nadaje się na wsad do pieców hutniczych, oraz niewsadowy wymagający dalszej obróbki. Do grupy tej zaliczyć należy złom lekki (do 4 mm grubości) jak blacha oraz ciężki (powyżej 6 mm) jak rury i pręty. Żeliwem określa się wysokowęglowy stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami. Wyróżnia się żeliwo białe jak instalacje sanitarne oraz ciemne jak korpusy silników. Obrotem specjalizuje się firma LEBAL, która działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedaż odbywa się hurtowo, a jej znaczącym plusem jest możliwość znalezienia np. rur o rzadkich wymiarach i to w o wiele lepszej cenie. 

Regulacje obrotu

Obrót złomem stalowym i żeliwnym regulowany jest przepisami, które ulegają zmianie. Najważniejszym dokumentem w tym zakresie jest rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Ujęte jest w nim m.in. Miejsce Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (z 2015) w Systemie Klasyfikacji Statystycznych czy Struktura Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Systematyzuje ono w całości różne rodzaje metali i ich rozróżnienie w świetle prawa. Rozporządzenie, w wersji z 2008 roku, stanowi jednocześnie podstawę dla opodatkowania akcyzą od towarów i usług obrotu złomem stalowym, który to obowiązek przerzuca na podatnika, będącego nabywcą złomu. Stanowi także podstawę obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych, fizycznych oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz karty podatkowej. Ważne jest także to, że na mocy przepisów pojęcie „złom” praktycznie zaniknęło na mocy enumeratywnej listy odpadów, która szczegółowo określa konkretne elementy, które można pod tym pojęciem rozumieć.