Jakie firmy kupują złom od skupów?

Większość osób oddaje złom do skupu, ponieważ wiąże się to z dodatkową formą dorobku. Jest to również forma dbania o środowisko naturalne, które cierpi przez powstawanie dzikich wysypisk i wydobywanie nieodnawialnych surowców. Mało kto po oddaniu złomu zastanawia się nad tym, co dalej się z nim dzieje. Są firmy, dla których może on stać się cennym surowcem.

Znaczenie skupów złomu w procesie recyklingu

Złomowisko to istotne miejsce w cyklu życia produktów poddawanych recyklingowi. To tutaj dokonuje się wstępnej selekcji odpadów na takie, które mogą być użyte ponownie, oraz nienadające się do powtórnego przetworzenia. Są to np. elementy silnie zanieczyszczone, zmieszane lub niskiej jakości. Jeśli w złomie nie da się przywrócić wysokich parametrów tanim kosztem, musi on zostać zutylizowany w odpowiednich warunkach. W ten sposób nie będzie zalegał na wysypisku i nie stworzy zagrożenia dla środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń. Pozostałe metale ze skupu złomu poddawane są procesom recyklingowym, co wpływa na zmniejszenie wydobywania surowców z ziemi oraz utrzymywanie ich rynkowych cen. Największymi dostawcami złomu są producenci z przemysłu metalowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu.

Kto zajmuje się recyklingiem metalu?

Firmy skupujące złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych często mają odpowiednie wyposażenie i uprawnienia do jego recyklingu. Jednak nie każde złomowisko zajmuje się przetwarzaniem. Niektóre przedsiębiorstwa prowadzą jedynie obrót odpadami. Oznacza to, że sprzedają je tym, którzy zajmują się recyklingiem surowców. Pod względem wymiarów złom dzieli się na wsadowy oraz niewsadowy (przekracza wymiary wsadu do pieca hutniczego). Złom poprodukcyjny może występować w formie wiórów stalowych oraz blach cienkich lub grubych. Materiały przetworzone w procesie recyklingu sprzedaje się przedsiębiorstwom, które zajmują się produkcją elementów metalowych. Są to najczęściej różnego rodzaju firmy metalurgiczne oraz zakłady produkcyjne wytwarzające metalowe elementy i obudowy maszyn, rury, kątowniki, a także przedmioty codziennego użytku.