Czym jest karta przekazania odpadu?

Od wielu lat świat mierzy się z licznymi przeciwnościami. Mowa tu między innymi o generowaniu ogromnej ilości odpadów przez ludzkość. Z tego względu rządy wszystkich krajów wprowadzają przepisy dążące do zminimalizowania negatywnych skutków pobytu człowieka na ziemi. Okazuje się, że w niektórych przypadkach konieczne jest prowadzenie ewidencji odpadów.

Co to jest karta przekazania odpadu?

Każdy przedsiębiorca, który posiada odpady, jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji. W tym celu powstała Baza Danych Odpadowych (BDO), dzięki której cały proces odbywa się w pełni elektronicznie. Jednym z dokumentów, które uzupełnia się w tym systemie, jest karta przekazania odpadu. Najprościej mówiąc, to dokument, który potwierdza przekazanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom.

Prowadząc skup złomu w Poznaniu, również jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Zalecamy, aby w trosce o środowisko, korzystać wyłącznie z usług legalnie działających złomowisk.

Jakie informacje zawiera karta przekazania odpadu?

Jak już zostało wspomniane, karta przekazania odpadu jest pewnego rodzaju dowodem przekazania odpadów z poszanowaniem przepisów prawa, czyli właściwym podmiotom. W związku z tym musi zawierać ona określone informacje, zaś jej wzór wyznacza Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpad

Bazy Danych Odpadowych

Karta przekazania odpadu zawiera takie informacje jak:

  • dane przekazującego odpady,
  • dane transportującego odpady, a także informacje o samym transporcie (m.in. numer rejestracyjny środka transportu, data i godzina przewozu etc.),
  • dane przejmującego odpady,
  • informacje dotyczące przekazywanych odpadów (m.in. ich kod i rodzaj, masa etc.).

Należy podkreślić, że jeszcze kilka lat temu karty przekazania odpadu sporządzano w formie tradycyjnej. Obecnie możliwe jest to jedynie za pośrednictwem internetowego systemu Bazy Danych Odpadowych.