Czy złom stalowy podlega recyklingowi?

Oddawanie złomu do punktów skupu oprócz tego, że ogranicza negatywny wpływ odpadów na środowisko, jest także szansą na pozbycie się zużytych i niepotrzebnych materiałów. Ponadto złomowiska zajmują się również przetwarzaniem odpadów, które w przyszłości mogą być wykorzystane ponownie. Do punktów skupu zwykle trafia złom żeliwny i stalowy. W obu przypadkach surowce te mogą być poddawane recyklingowi. Co istotne, złom stalowy może być recyklingowany wielokrotnie, jednakże warunkiem jego przetwarzania jest odpowiednia jakość. Tym samym jeszcze przed rozpoczęciem procesu recyklingu zwykle konieczna jest segregacja i dokładne oczyszczenie złomu.

Jakie są metody recyklingu złomu stalowego?

Wybór metody recyklingu złomu stalowego uzależniony jest od jego rodzaju. Wyróżnia się złom wsadowy i niewsadowy. Ten pierwszy wykorzystywany jest bezpośrednio w procesach metalurgicznych, drugi natomiast musi być oczyszczony. W tym celu jest rozdrabniany, kruszony, cięty lub odwirowywany. Do usuwania zanieczyszczeń wykorzystuje się również segregację magnetyczną oraz technikę spalania. Przy pozbywaniu się powłok antykorozyjnych z surowca stosuje się ługowanie chemiczne lub elektrolizę. Właściwe przetwarzanie złomu stalowego polega natomiast na przetapianiu materiału w specjalnych piecach hutniczych. Początkowo na szeroką skalę były wykorzystywane tzw. piece martenowskie, dziś jednak tego rodzaju urządzenia są zastępowane przez konwektory tlenowe LD.

Jakie znaczenie ma recykling złomu stalowego?

Recykling złomu stalowego odgrywa istotną rolę dla środowiska. Mianowicie przy wytwarzaniu tego surowca wykorzystywane są nieodnawialne zasoby naturalne, a nadto do jego produkcji wykorzystuje się znaczne ilości energii. Przetwarzanie zużytych elementów jest zatem sposobem na ograniczenie emisji szkodliwych substancji powstających w procesie wytwarzania stali oraz wpływa na zmniejszenie ilości pozyskiwanych zasobów. Co więcej, z poddawanego recyklingowi złomu stalowego można uzyskać w pełni wartościową stal, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu np. przy budowie maszyn czy stalowych konstrukcji budowlanych. Dzięki przetwarzaniu złomu można istotnie ograniczyć destrukcję środowiska oraz zredukować liczbę zanieczyszczeń.