Co wchodzi w zakres złomu stalowego i żeliwnego?

Złom to określenie wszelkich przedmiotów metalowych, które mogą podlegać wtórnemu przetworzeniu. Aby recykling był możliwy, należy odpowiednio segregować odpady oraz przekazywać je do punktów zbiórki lub skupu. Czym jest złom stalowy i żeliwny? Jak wygląda klasyfikacja odpadów metalowych?

 

Podstawowy podział złomu

złom żeliwnyPonowne wykorzystanie przedmiotów metalowych jest możliwe, jednak uzależnione od ich prawidłowego pogrupowania, o czym doskonale wie osoba przyjmująca złom w skupie. Przede wszystkim należy rozróżnić złom stalowy, żeliwny oraz metali kolorowych. Dalsza klasyfikacja polega na odróżnieniu złomu stalowego wsadowego od niewsadowego, z kolei ten ostatni podlega podziałowi na ciężki i lekki. Cena, jaką można uzyskać za sprzedaż odpadów tego rodzaju, uzależniona jest od rodzaju złomu. Najdroższe są metale niezależne np. miedź.

Złom stalowy wsadowy jest gotowy do użycia w procesie wytapiania (jako wsad do pieców hutniczych). Musi charakteryzować się określonymi parametrami: składem chemicznym, wymiarami, dopuszczalnym stopniem zanieczyszczenia, grubością od 4 mm, itp.

Złom niewsadowy musi zostać przerobiony przed ponownym użyciem tak, aby uzyskał potrzebne wymiary, masę, właściwości. Przykładem tego rodzaju odpadów będą pręty zbrojeniowe czy blacha o grubości poniżej 4 mm.

Czym jest złom żeliwny?

Złom żeliwny podzielony został na maszynowy i handlowy, nazywane inaczej złomem ciemnym i białym. Do pierwszej kategorii zaliczają się np. korpusy silników, do drugiej instalacje sanitarne. Żeliwo to przede wszystkim odlewy grzejników, wanny, fragmenty maszyn i matryc. Materiał ten wykorzystywany jest także do produkcji rur kanalizacyjnych czy akcesoriów kuchennych.

Złom metali niezależnych, czyli kolorowych to aluminium, miedź, ołów oraz stopy np. mosiądz.

Segregacja odpadów metalowych to wiele korzyści: możliwość powtórnego ich użycia, dbałość o środowisko, więcej miejsca na własnej posesji i dodatkowy zarobek. Warto przeznaczyć jeden pojemnik na aluminiowe puszki czy przeznaczyć jakieś miejsce na składowanie metalowych elementów, które następnie należy wywieźć do skupu. W przypadku większej ilość złomu lub przedmiotów o sporych gabarytach można skorzystać z opcji odbioru złomu przez wyspecjalizowane firmy.