Funkcjonowanie firmy LEBAL podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego

Grafika wirusaNawiązując do występujących przypadków koronawirusa w Polsce informujemy, że nasza firma w dalszym ciągu realizuje dostawy i odbiory towarów, a biuro funkcjonuje w standardowych godzinach pracy. Zwracamy się jednak z uprzejmą prośbą o przestrzeganie poniższych procedur.

Po wejściu do budynku: biura/magazynu

1. Przestrzegaj zasad higieny - umyj ręce, używając mydła i wody lub preparatów odkażających,
2. DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PRZEKAZYWANE W SPOSÓB WYKLUCZAJĄCY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z INNYMI OSOBAMI
3. Rozmawiaj z ludźmi zachowując bezpieczną odległość (minimum 1 metr), w przypadku kaszlu i kichania odwróć się przykryj usta i nos zgiętym łokciem lub użyj chusteczki
4. Poruszanie się po obiekcie jest ograniczone do minimum
6. Ogranicz podawanie ręki innym osobom znajdującym się na terenie obiektu
7. Jeśli jest to możliwe noś środki ochrony jamy ustnej dla własnej ochrony i w celu uniknięcia możliwych infekcji osób trzecich w przypadku własnej infekcji

UWAGA: Wszyscy kierowcy muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony jamy ustanej i środki dezynfekujące.